"Rita zmagała się z głębokim żalem i złością po śmierci męża. Trudno jej było wchodzić w pewne części domu, nie chciała, by cokolwiek ruszało się w stodole na farmie. Ponadto nie mogła zmienić strony kalendarza od momentu, kiedy ostatnio na niej pisał. Po kilku sesjach Emotion Code® zgłosiła, że może swobodnie chodzić do każdej części domu. Usunęła i wyrzuciła ten kalendarz, była w stanie tolerować swojego syna i całkowicie zmieni ła układ wnętrza stodoły. Rita znów czuła się bardziej komfortowo angażując się w działania społeczne."

~ Linda V., Nebraska, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.