" Koń, z którym pracowałem, miał poważny uraz tylnych nóg. Kiedy próbowałem je podnieść, rozbijała się o ściany stajni. W ciągu zaledwie 5 minut pracy z Emotion Code® uwolniłem 3 jej uwięzione emocje. Po tym czasie stała zupełnie nieruchomo, ziewając i żując, podczas gdy ja zakładałam buty na obie jej tylne nogi."

~Bente Fremo-Marken, Børsa, Norwegia

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.