"Moim największym sukcesem Emotion Code® jestem ja sama! Trzy uwięzione emocje o największym wpływie na moje życie to porzucenie, tęsknota i wysiłek nie odebrany.

"Porzucenie cofnęło się do czasu, gdy miałam 8 miesięcy! Uznałem to za niesamowite, biorąc pod uwagę, że byłem niemowlakiem i nie miałem słów. To był wiek, w którym mój ojciec oddzielił się od mojej matki. Byłem w stanie uwolnić tę uwięzioną emocję, a następnie pokazać się inaczej w moich romantycznych związkach.

"Uwięziona emocja tęsknoty była emocją odziedziczoną po mojej babci macierzystej. Ponieważ jeszcze żyła, podzieliłam się z nią moimi odkryciami. Rozmawialiśmy przez to i był w stanie uwolnić to od nas obu.

"Uwięziona emocja wysiłku nie odebranego była HUGE dla całej mojej matczynej strony rodziny. Ta emocja cofnęła się o 25+ pokoleń. Kiedy ta emocja pojawiła się, sprawiła, że płakałem. Widziałem, że to się dzieje tak wiele razy w moim życiu. Byłem osobą, która zawsze wychodziła z mojej drogi dla innych, ale wydawało się, że to, co zapewniałem, nigdy nie było doceniane ani otrzymywane. Ma to swoje korzenie w niewolnictwie, kiedy to, pomimo wysiłków moich przodków, nic, co robili, nie było wystarczająco dobre ani docenione. Nigdy nie powstrzymało to rozłąki ich rodzin ani nie uchroniło ich przed wejściem w szkodę z rąk ich panów niewolników. Kiedy rozmawiałam z moją rodziną o tej uwolnionej, uwięzionej emocji, wszyscy zostaliśmy oświeceni, dlaczego pracujemy tak ciężko i robimy tak wiele dla innych, nawet jeśli nie jest to doceniane lub uznawane. Teraz, gdy znamy pierwotną przyczynę i doświadczyliśmy jej uwolnienia, jesteśmy wolni, by tworzyć nowe doświadczenia."

~Alishay P., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.