"Mieszkając ostatnio u starszego przyjaciela w wieku 74 lat, mogłem wielokrotnie praktykować na nim [stosowanie The Emotion Code®] w odniesieniu do licznych problemów fizycznych. Najgłębszym rezultatem była mobilność w jego ramieniu. Miroslav zaczął z ograniczoną mobilnością, nie mogąc sięgnąć ręką poza ramię. Jednak w ciągu kilku dni od sesji poświęconej temu obszarowi ciała, był w stanie podnieść rękę nad głowę. Jego ogólny stan zdrowia i mobilność uległy znacznej poprawie w ciągu pięciu sesji".

~Tiana Matchett, Australia

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.