"Nauczyłam się sama Kodu Emocji® i od lat stosowałam go w pracy z moją rodziną. Postanowiłam uczynić moje korzystanie z Emotion Code oficjalnym. W trakcie procesu certyfikacji odkryłam, że nadal pozostała mi mała Ściana Serca®. Byłam tak zadowolona, że w końcu udało mi się ją usunąć.

"Zdjęcie tej ściany sprawiło, że stałam się bardziej zdolna do bycia otwartą, a w szczególności poprawiło moją zdolność do przyjmowania. Nie tylko moje serce jest szeroko otwarte z dwukierunkowymi czystymi kanałami dla dawania i otrzymywania, ale również oczyszczenie Ściany Serca pomogło mi porzucić oczekiwania wobec siebie i innych, pozwalając mi być bardziej uziemioną w każdej obecnej chwili. Jestem błogosławiona, że miałam to doświadczenie i że naprawdę czuję, co to znaczy żyć i kochać z miejsca wewnętrznego spokoju z sercem wypełnionym radością."

~Trish Prevost, Kolumbia Brytyjska, Kanada

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.