" Kod Emocji® pozwolił mi pomóc wielu dzieciom, niektórym z problemami behawioralnymi, a także dolegliwościami fizycznymi. Moje serce jest szczególnie wrażliwe na młodsze pokolenia. Widząc, jak lekko mogą żyć i jak uwalnianie Heart-Wall® u dziecka może być największym błogosławieństwem! Zawsze będę do dyspozycji, gdy przyjaciele lub rodzina poproszą mnie o pomoc dziecku w potrzebie".

~Rachel Lewis-Evans, Rhode Island, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.