"Mam nastoletnią klientkę, która utworzyła Heart-Wall® w łonie matki. Zgadnij co!!! Była zrobiona z wody! Lol! Jej matka była zła na ojca i goniła go ze strzelbą. Odszedł i nie wracał przez wiele miesięcy. Ta dziewczyna wiele przeszła i podążała bardzo ciemną ścieżką. Po pracy z Emotion Code® w celu uwolnienia jej Heart-Wall, zmieniła swoje życie, ukończyła AP i została przyjęta na chrześcijański uniwersytet! Jest tym, kim chciała być! Nie mogę prosić o więcej!"
~Darlene Nishizaki, Oregon, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.