"Miałem Heart-Wall® i możliwe, że nadal mam jakieś ukryte emocje uwięzione w Heart-Wall. Gdy uwalniam więcej, ujawniają się dodatkowe. Tak więc nie skończyłam jeszcze procesu uwalniania Ściany Serca, ale czuję się znacznie bardziej "w przepływie" niż prawdopodobnie kiedykolwiek, więc sprawy wyglądają lepiej!"

~David S., Illinois, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.