"Miałem Heart-Wall® i być może nadal mam ukryte emocje uwięzione w Heart-Wall. W miarę jak uwalniam kolejne, ujawniają się kolejne. Tak więc nie zakończyłam jeszcze procesu uwalniania Ściany Serca, ale czuję się o wiele bardziej "w ruchu " niż kiedykolwiek wcześniej, więc sprawy idą w dobrym kierunku!".

~David S., Illinois, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.