"Jedną z moich ulubionych historii związanych z Emotion Code® jest historia Chandy, która napisała na Facebooku, że skręciła kostkę i w tym czasie (koronawirus) nie mogła odwiedzić lekarza. Zapytałem, czy mógłbym pomóc jej usunąć wszelkie zaburzenia równowagi emocjonalnej, aby sprawdzić, czy możemy zmniejszyć ból. Po tym, jak wysłałem jej cztery emocje wraz z wiekiem, była zdumiona! Każda z nich miała dla niej sens. W rzeczywistości, w tym samym czasie, gdy jedna z tych emocji została zablokowana (ponad 10 lat temu), złamała kostkę. Kiedy uwolniłem te emocje, ból całkowicie zniknął i nigdy nie powrócił. Ta sama klientka miała ataki paniki około tydzień później, a po uwolnieniu tych emocji panika całkowicie zniknęła".

~Lindsey L., Arkansas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.