"Udało mi się skutecznie usunąć czyjąś Ścianę Serca® i obserwować, jak rozkwita w cudownie otwartego, życzliwego i kochającego człowieka. Na początku była zamknięta i zimna, a potem naprawdę rozkwitła jako osoba. To była piękna transformacja, której można było być świadkiem.

"Moje osobiste doświadczenie było transformujące. Kiedy zaczęłam pracować z certyfikowanym praktykiem, miałam zerowe poczucie własnej wartości, a w ciągu miesiąca moje poczucie własnej wartości wynosiło 100%. Moja Ściana Serca zniknęła wraz z mnóstwem innych uwięzionych emocji. W końcu byłam w stanie w pełni wejść w moje autentyczne ja i żyć życiem pełnym radości i wolności. To rzeczywiście była niesamowita podróż, za którą jestem wdzięczna".

~Alexandria V., Washington, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.