"Stosowałem Emotion Code® na mojej córce i matce. Zauważyłem poprawę w ich umiejętnościach komunikacyjnych, większą otwartość na wyrażanie uczuć, przezwyciężanie blokad, które je powstrzymywały, ponowne marzenia i przezwyciężanie traumy z przeszłości. Rozumiem, że to dopiero początek. Nie mogę się doczekać tego, co nadejdzie!"

~Krista W., Teksas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.