"Moja mama odeszła, gdy miałam 13 miesięcy z powodu raka piersi. Miała 27 lat. To doprowadziło do bardzo zaburzonego dzieciństwa. Ja i moje rodzeństwo trafiliśmy na kilka lat do rodziny zastępczej, co skutkowało znęcaniem się nad dziećmi. Mimo, że zawsze dążyłam do przodu w życiu, tak naprawdę nie radziłam sobie z odejściem mojej matki i dysfunkcyjnym dzieciństwem, dopiero w ciągu ostatnich 6 lat. Po zetknięciu się z Emotion Code®, poczułam pragnienie, aby świadomie pozwolić odejść mojej matce, ponieważ dotarło do mnie, że trzymałam się jej jak dziecko trzymające się kostek matki. Poczułam wielką ulgę, gdy to zrobiłam i tak bardzo czekam na to, aby dowiedzieć się więcej i uzdrowić tę Ścianę Serca® za pomocą Emotion Code."

~Sue Sharp, Queensland, Australia

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.