"Miałem Heart-Wall® i po jego wypuszczeniu zauważyłem, że obcy ludzie na ulicy nagle uznali mnie za znacznie bardziej przystępnego. Stałem się przyjacielem, siedząc z nimi przez zaledwie kilka minut. Więzi, które już miałam, stały się silniejsze i oczywiście w ciągu roku od uwolnienia Ściany Serca znalazłam miłość swojego życia. Po uwolnieniu Ściany Serca przestałam pozwalać mężczyznom na chodzenie po mnie, co zrobiło miejsce dla mężczyzny, z którym obecnie dzielę życie."

~Ciara Combs, Colorado, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.