"Morgan miał problemy w swoim małżeństwie i przechodził przez rozwód. Każda pojedyncza emocja i wiek [odkryte podczas sesji Emotion Code® ] miały dla niego tak wiele sensu. Wszystkie doskonale odnosiły się do obecnego stanu jego związku i można było zobaczyć, jak pożądanie, wstyd, bezwartościowość i duma odgrywały rolę. Nadal jest w separacji, ale radzi sobie o wiele lepiej psychicznie i emocjonalnie na poziomie osobistym, kochając siebie bardziej, co przyniesie mu więcej tego, czego pragnie w swoim życiu."

~Lindsey L., Arkansas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.