"Stosowałem The Emotion Code® jako formę terapii, wspólnie z moją żoną. Poleciła ona tę metodę przyjaciółce, Monice, która jest po pięćdziesiątce. Bardzo szybko po rozpoczęciu stosowania The Emotion Code, Monica odniosła się do nas, że jej długoletnie problemy z płucami uległy znacznej poprawie. Jest za to bardzo wdzięczna!"

~Gatis Č., Recife, Łotwa

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.