"Nie mam jeszcze dużego doświadczenia z Emotion Code®, ale już odczułem zmiany w moich emocjach, podejmowaniu decyzji i tendencjach do zwlekania. Czuję się bardziej gotowy do podejmowania nowych wyzwań, proszenia o to, czego chcę i załatwiania spraw od razu. Czuję się bardziej otwarty i połączony z ludźmi wokół mnie. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę kontynuować tę podróż i dalej uwalniać moje uwięzione emocje, aby utrzymać tempo, w którym działam!"

~Niza Nicole Garza, Teksas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.