"Kiedy oczyściłam moją Ścianę Serca®, doświadczyłam szerokiej gamy korzyści, w tym zwiększonej samooceny, wiary w siebie, że mogę ukończyć to, do czego przyłożyłam swój umysł, a także najważniejszej z nich wszystkich możliwości dawania i otrzymywania miłości. Wszystko to było możliwe dzięki samemu uwolnieniu mojej Ściany Serca".

~Keelyn Lee B., Virginia, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.