"Przez wiele lat byłem pustelnikiem trzymającym ludzi na dystans i byłem całkiem zadowolony, a przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy oczyściłem swoją Heart-Wall®, zacząłem przyciągać do siebie ludzi i przyjaciół. Teraz cieszę się pełnią życia i mam wspaniały krąg podobnie myślących przyjaciół, którzy są kochający i wspierający. Moja córka czasami ze śmiechem pyta, gdzie jest jej mama, ale jest zachwycona, że nie jestem już "samotnikiem"!"

~Susan P., Hiszpania

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.