"Absolutna wolność i wyzwolenie, których doświadczyłam dzięki zastosowaniu Emotion Code® znacznie przewyższa każdą inną modalność, z której korzystałam. Odkryłam, że ta potężna modalność daje człowiekowi możliwość wzięcia odpowiedzialności za swoje życie i swoją energetykę. Jest to niezbędne dla wielkiej ekspansji uzdrawiania i ucieleśnienia wyższej świadomości. Moje życie zmieniło się wykład niczo i zawsze znajduję nowe sposoby na odkrycie, jak mogę oczyścić uwięzione emocje, które są przyczyną dysharmonii w moim życiu, łagodząc ból, oczyszczając konflikt emocjonalny, wnosząc więcej prawdy do moich związków i pomagając mi w odczuwaniu uziemienia jako suwerennego, bez wątpienia pana mojego istnienia."

~Chanelle O'Hare, Queensland, Australia

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.