"Absolutna wolność i wyzwolenie, których doświadczyłem dzięki stosowaniu Kodu Emocji®, znacznie przewyższa jakąkolwiek inną modalność, z której korzystałem. Odkryłem, że ta potężna modalność upoważnia człowieka do prawdziwego przejęcia własności i odpowiedzialności za swoje życie i swoją energię. Jest to niezbędne dla wielkiej ekspansji uzdrawiania i ucieleśnienia wyższej świadomości. Moje życie zmieniło się wykładniczo i zawsze znajduję nowe sposoby, aby odkryć, w jaki sposób mogę usunąć uwięzione emocje, które są przyczyną dysharmonii w moim życiu, łagodząc ból, usuwając konflikty emocjonalne, wprowadzając więcej prawdy do moich relacji i pomagając mi poczuć się suwerennym, bez wątpienia mistrzem mojego istnienia ".

~Chanelle O'Hare, Queensland, Australia

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.