"Byłam wolontariuszką innej praktykującej Emotion Code® i kiedy uwolniła moją Ścianę Serca®, poczułam ogromny spokój. To również jeden z powodów, dla których zdecydowałam się nie tylko używać systemu dla siebie i swojej rodziny, ale zostać praktykiem."

~Jolene R., Iowa, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.