"Pewna kobieta na Facebooku udostępniła zdjęcie książki The Emotion Code® i dodała, że polecono jej jej przeczytanie. Zajrzałem do książki i stwierdziłem, że kiedy zacząłem jej słuchać, moja szczęka uderzyła o podłogę, zdając sobie sprawę, że właśnie o to się modliłem. Nie tylko dla mnie, ale także dla mojej rodziny... Kiedy zacząłem czytać The Emotion Code, wszystko ułożyło się na swoim miejscu i poczułem spokój".

~Samantha N., Nowy Jork, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.