"Przyszła do mnie kobieta z egzemą pokrywającą całe jej ciało z wyjątkiem głowy. Było to niekomfortowe, a jej dłonie były szczególnie bolesne. Użyliśmy Kodu Emocji® podczas kilku sesji, aby oczyścić uwięzione emocje przyczyniające się do egzemy. Po pierwszej sesji wysypka zniknęła z jej górnej części tułowia, a po każdej kolejnej sesji kolejny obszar oczyszczał się, aż wysypka zniknęła".

~Helen Harvey, Auckland, Nowa Zelandia

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.