"Zawsze czułam, że nie jestem wystarczająco dobra, a także oceniana przez innych ludzi. Nie dzieliłam się swoimi uczuciami i byłam bardzo cicha. Odkąd uwolniłam się od Heart-Wall®, czuję się bardziej komfortowo w kontaktach z ludźmi i jestem bardziej skłonna do dzielenia się i oferowania pomocy nieznajomym. Moje relacje z szefem również się zmieniły. Mogę z nią żartować i dzielić się większą ilością siebie niż w przeszłości".

~Amy S., Kalifornia, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.