"Miałam Heart-Wall®, który został uwolniony przez praktyka Emotion Code®. Poczułam się wolna i wreszcie mogłam uwolnić nadmiar kilogramów, które w przeszłości w ogóle nie chciały pączkować. To doświadczenie napędzało mnie do chęci uzyskania certyfikatu w tym programie."

~Angel A., Ontario, Kanada

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.