"Miałem Heart-Wall®, który został mi opisany jako gruby na 26 cali, wykonany ze stali. Prawie wszystkie moje uwięzione emocje w Ścianie Serca były w wieku od 16 do 27 lat, aż do mojej ostatniej sesji Ściany Serca, kiedy to pojawiły się emocje w wieku od 8 do 12 lat. Ponadto prawie wszystkie emocje w najgłębszych warstwach mojej Ściany Serca powtórzyły się w świeższych warstwach. Było dla mnie bardzo jasne, że moje wcześniejsze rany zrodziły kolejne. Od momentu oczyszczenia Ściany Serca wszystko zaczęło stawać się łatwiejsze. Łatwiej było mi nawiązać kontakt i zaufać sobie i innym. Mam bardziej pozytywne domyślne spojrzenie na sprawy i stałam się obserwatorem moich traum, a nie ich ofiarą".

~Paige F., Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.