"Odkąd pamiętam miałem powracające koszmary, co najmniej dwa razy w tygodniu. Używając Kodu Emocji®, byłem w stanie prześledzić uwięzione emocje przerażenia i terroru aż do mojego pradziadka ze strony ojca, i uwolniłem te uwięzione emocje. Opowiedziałem o tym potem mojej siostrze, a ona powiedziała: "Nie wiedziałeś o pradziadku Samie?". Powiedziała mi, że był bardzo fizycznie agresyw ny wobec mojego dziadka, Franka (jego syna). Nie miałem pojęcia o historii nadużyć i zawsze byłem bardzo zdezorientowany co do koszmaru, który miałem od dzieciństwa. W momencie uwolnienia miałem 44 lata. Teraz kończę 46 lat i od tamtego dnia nie miałam koszmaru. Ani razu!"

~Lorri S., Idaho, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.