"The Emotion Code® był dla mnie wzmacniającym narzędziem, szczególnie w czasach, gdy czułem się na najniższym poziomie i najbardziej bezbronny. Odegrał on kluczową rolę w przywróceniu mi zdrowia emocjonalnego i równowagi podczas urlopu z powodu wypalenia zawodowego nauczycieli.

"Mój przyjaciel, który od lat cierpiał na bóle ple ców, był zszokowany, że po naszej wspólnej sesji ból pleców zniknął. Od tamtej pory ból nie powrócił, a minęło już 10 miesięcy.

"Moja siostra zgłosiła, że po sesjach naEmotion Code poczuła się podniesiona na duchu i pełna nadziei ".

~Linda D., Manitoba, Kanada

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.