"Ponieważ nie jestem jeszcze certyfikowanym praktykiem, byłem tylko odbiorcą procesu Emotion Code®. Najbardziej niesamowita sesja nie została przeprowadzona na mnie, ale na mojej starszej siostrze. Przez wiele miesięcy cierpiała na wyniszczający ból ple ców, zanim w końcu uległa mojej sugestii, by odbyć sesję Emotion Code z praktykiem, z którym się wtedy spotykałem. Moja siostra została uzdrowiona w ciągu kilku tygodni na naszych oczach. To było niesamowite i na zawsze zmieniło jej duchową ścież kę na lepsze, podobnie jak moją".

~Liset V., Wisconsin, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.