"The Emotion Code® był prawdziwym błogosławieństwem dla mojej rodziny. Mam czwórkę dzieci i każde z nich ma swoje własne wyzwania, od specjalnych potrzeb po liczne zaburzenia i szczerze mówiąc może to być wyczerpujące. Emotion Code dał mi możliwość i narzędzie, aby pomóc sobie w tym wszystkim i pomóc również moim dzieciom. Bycie najlepszą wersją siebie z prostym narzędziem jak to jest coś, co mocno wierzę, że każdy powinien mieć.

"Stanie się praktykiem było również prawdziwym błogosławieństwem, ponieważ ze wszystkim, co widziałem, jak Emotion Code robi dla mojej własnej rodziny, nie mogę pomóc, ale chcę być w stanie przynieść wspaniałe korzyści każdemu i wszystkim, kogo mogę. Wierzę, że każdy zasługuje na to, aby mieć możliwość usunięcia emocjonalnego bagażu, który mu nie służy i naprawdę być najlepszą wersją siebie."

~Jillian M., Texas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.