"Miałem grubą Heart-Wall®, którą teraz rozwiązuję. Czuję się znacznie swobodniej i lżej, a nawet wróciło mi dawne poczucie humoru!"

~ Michèle W., Solothurn, Szwajcaria

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.