" Właśnie zacząłem stosować Emotion Code®. W ciągu pierwszych kilku dni pozbyłem się u mojej żony silnego bólu w dolnej części ple ców. Pracowałem też nad moim synem i zauważyłem, że teraz jest znacznie bardziej skłonny do uśmiechu, w przeciwieństwie do tego, że zawsze był zrzędliwą osobą".

~Anis B., Quebec, Kanada

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.