"Nadal mam Heart-Wall®, ale stał się on już znacznie "cieńszy". Za każdym razem, gdy uwalniana jest emocja uwięziona w Ścianie Serca, odczuwam zmianę w energii. Podczas ostatniej sesji terapeuta uwolnił we mnie ważną emocję ze Ściany Serca, która wydawała się bardzo stara. Czułam się tak, jakbym poluzowała duży kamień, jakbym straciła na wadze".

~Angelika Niermann, Nickenich, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.