"Dzięki uwolnieniu kilku emocji za pomocą Kodu Emocji®, a dokładniej dzięki uwolnieniu tylko dwóch konkretnych emocji, udało mi się rzucić pal enie i nałóg palenia! Od kilku miesięcy jestem osobą niepalącą!".

~Jacqueline G., Täuffelen, Szwajcaria

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.