"Mój przyjaciel wykorzystał mnie jako jednego ze swoich klientów do certyfikacji w Emotion Code® i Body Code™. Zacząłem wysyłać do niego ludzi, którym czułem, że może pomóc. Ich i moje zmiany były tak głębokie, że postanowiłem sam uzyskać certyfikat. Od tego czasu mogłem błogosławić moją rodzinę i wiele innych osób, pomagając im pozbyć się emocjonalnych obciążeń. Efekty były od niesamowitych do absolutnych cudów. Mój dwubiegunowy syn Brandon w ciągu dwóch miesięcy przeszedł od kłopotów i bólu do wzorowego ucznia. Dziękuję Dr. Nelson za ciężką pracę włożoną w opracowanie i udostępnienie tego procesu!"

~James C. Bills, Utah, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.