"Inge była bardzo sceptycznie nastawiona do metody Emotion Code®. Już po 30 minutach poczuła się bardzo odmieniona. Opisała to tak, jakby jej życie stało się nagle bardzo proste".

~Yvonne H., Empfingen, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.