"Właśnie odniosłem niesamowity sukces z Body Code™ w pracy z osobą cierpiącą na stwardnienie rozsiane, która znacznie się poprawiła, ale potem zachorowała na zapalenie opon mózgowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi jego rodzinie, doznał on uszkodzenia mózgu, a to oznaczało, że nie będzie mógł już mówić. Przeprowadziłem sesję Body Code skoncentrowaną na znalezieniu nierównowagi, która powodowała brak mowy. Trzy godziny później usłyszałem, że zaczął mówić!".

Hazel Markou, Aberdeenshire, Zjednoczone Królestwo

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.