"Shorty to 8-letni koń, który nie radził sobie z pozostawaniem samemu, z dala od innych koni. Miała silny lęk separacyjny i wymagała specjalnego traktowania, aby mogła bezpiecznie zostać sama. Shorty zdecydowanie potrzebowała Emotion Code®, więc zabrałam się do pracy nad nią. Uwolniłam kilka negatywnych emocji, w tym dwie odziedziczone po jej ojcu: porzucenie i bezradność. To wszystko miało sens. Po tej sesji właściciel zgłosił, że Shorty stała cicho i spokojnie przy przyczepie, gdy inne konie odjeżdżały. Teraz wydaje się być dużo bardziej zrelaksowana i nie martwi się ciągle, gdzie są inne konie."

~Jodi J., Texas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.