"Przez ponad 13 lat brałam leki antydepresyjne. Dzięki wskazówkom mojego lekarza, przestałam je brać około sześć miesięcy temu. Naprawdę uważam, że Emotion Code® był kluczowym elementem uwalniania emocji, które były przyczyną mojej depresji."

~Maria F., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.