"Moje życie staje się coraz lepsze od czasu uwolnienia Heart-Wall®. Jestem w stanie odczuwać więcej radości, miłości i spokoju. Emocje nie biorą nade mną góry i jestem w stanie szybko usp okoić się podczas życiowych burz".

~Tanya F., prowincja, Wielka Brytania

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.