"Tim miał palpitacje serca. Pracowałem nad uwolnieniem Uwięzionych Emocji™ kilka razy, ale mniej więcej podczas trzeciej sesji Emotion Code® jego ciało chciało, abym wiedział więcej przed uwolnieniem. Ta uwięziona emocja miała miejsce w wieku 22 lat i dotyczyła dziewczyny, do której żywił uczucia. Kiedy ta Uwięziona Emocja została uwolniona, jego palpitacje serca natychmiast ustąpiły i już nie powróciły."

~Kirsten S., Ohio, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.