"Wypróbowałem tę metodę, Emotion Code®, najpierw na sobie! Przez 5 do 6 lat miałem ostre bóle w lewej górnej części brzucha. Po uwolnieniu zaledwie dwóch emocji ten kłujący ból natychmiast znik nął i nie powrócił do dziś. To przekonało mnie do intensywnej nauki tej metody i stosowania jej jako praktyk".

~Kerstin Badstieber, Ingelheim-Wackernheim, Niemcy

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.