"Używając Kodu Emocji®, pomogłam klientce uwolnić smutek, urazę i zdradę z 26 pokoleń wstecz. Klientka ta była bardzo zainteresowana genealogią i śledzeniem swoich przodków. Tydzień później klientka napisała do mnie SMS-a, aby dać mi znać, że 26 pokoleń wstecz był jej daleki dziadek, król Edward! Pomogłam uwolnić uwięzione emocje od króla i jego rodu! Byłam zdumiona!"

~Tenisha G., Texas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.