"Korzystając z Kodu Emocji®, pomogłem klientce uwolnić smutek, urazę i zdradę z 26 pokoleń wstecz. Klientka była bardzo zainteresowana genealogią i śledzeniem swoich przodków. Tydzień później klientka wysłała mi SMS-a, aby poinformować mnie, że 26 pokoleń wstecz był jej daleki dziadek, król Edward! Pomogłem uwolnić uwięzione emocje od króla i jego rodu! Byłem zdumiony!"

~Tenisha G., Texas, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.