"Paula miała ostry początek zawrotów głowy. Miała trudności z chodzeniem i czuła się zdezorientowana. Zapytałem ją, czy chciałaby, żebym jej pomógł używając Kod Emocji®. Po sesji powiedziała mi, że czuje jak coś się dzieje w jej ciele. Zawroty głowy drastycznie ustąpiły i była w stanie wznowić swoją pracę. Była gotowa wrócić z pracy do domu na cały dzień, ale po [sesji], była w stanie dokończyć swój dzień w pracy. Była zdumiona różnicą".

~Nathan P., USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.