"Miałem ogromną Heart-Wall®. Po jej usunięciu moje relacje osobiste zaczęły się poprawiać. Moje małżeństwo zostało uratowane przed rozwodem. Moje słabe serce odzyskuje siły i rzadko miewam epizody sercowe, w których moje ciśnienie krwi spada niebezpiecznie nisko. Osiągnąłem wszystkie swoje cele, w tym zostałem Certyfikowanym Praktykiem Emotion Code ".

~Jerusalem D., Nowy Jork, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.