"Miałam Heart-Wall® o wysokości ponad 19 stóp. Po oczyszczeniu jej za pomocą Kodu Emocji®, zauważyłam o wiele więcej radości w moim życiu! Jestem o wiele bardziej zdecydowana, mniej rozproszona i bardziej zadowolona z tego, gdzie jestem w życiu! Oczyszczenie mojej Ściany Serca doprowadziło mnie również do rozpoczęcia procesu zostania praktykiem Emotion Code !".

~Hannah Holtz, Tennessee, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani prognozy dotyczącej wyników stosowania Kodu Emocji®, Kodu Ciała™ lub Kodu Przekonań® w odniesieniu do jakiejkolwiek konkretnej kwestii lub problemu, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.