Nasze niemowlęta i dzieci potrzebują pielęgnacyjnej energii, która pochodzi z mocy kochających słów. Nie mogę sobie wyobrazić czasu, kiedy moc słów jest ważniejsza niż wtedy, gdy na ten świat przychodzi mały aniołek.

Kathleen Kuper, CBCP

"Kije i kamienie połamią moje kości, ale słowa nigdy mnie nie skrzywdzą". Pamiętam, że powtarzałam to zdanie jako młoda dziewczyna, mając nadzieję, że w tych słowach jest magia, która odbierze mi ból, który czułam.

Dlaczego negatywne słowa ranią? Ponieważ słowa są energią w ruchu. Słowa niosą ze sobą energię intencji osoby wypowiadającej krzywdzące słowa. Jako dzieci jesteśmy jak gąbki, nasiąkające energią słów, które jako pierwsze wypowiedzieli do nas rodzice. Słyszymy słowa, które wibrują miłością, lub nie.

Chciałabym podkreślić niesamowitą moc słów na przykładzie jednego konkretnego klienta. Pracowaliśmy nad uwięzionymi energiami leżącymi u podstaw problemów z wagą, problemami w związku i poczuciem własnej wartości. Podczas jednej z sesji klientka zapytała, czy moglibyśmy skupić się na słownej przemocy, której doświadczyła od obojga rodziców, począwszy od bardzo wczesnego wieku.

Przez całe życie matka nazywała ją grubą. Jej ojciec robił obraźliwe komentarze na temat jej wyglądu. Nazywano ją głupią. Ta przemoc słowna zaczęła się już w łonie matki i później. Mówiono jej, że nie powinna była się urodzić, że nie była chciana. Przez całe życie odczuwała konsekwencje tych słów, głównie w relacji z samą sobą i przekonaniach na temat własnej wartości.

Wspólnie odkryliśmy i wyczyściliśmy co następuje:

Brak równowagi w czakrze korzenia spowodowany leżącym u podstaw rozłączeniem ciała duchowego z ciałem fizycznym. Czakra korzenia jest związana z poczuciem przynależności, plemieniem, rodziną, przetrwaniem i poczuciem bezpieczeństwa. Bez słów miłości i pielęgnacji ze strony matki, energia życiowa mojej klientki przestała być zsynchronizowana z jej ciałem fizycznym. Jej poczucie bezpiecznego uziemienia nie zostało ugruntowane przez pełne miłości słowa matki lub ojca.

Brak równowagi w splocie słonecznym.Splot słoneczny jest związany z poczuciem osobistej mocy, szacunku do siebie i pewności siebie.Nie było absolutnie żadnych słów witających to piękne dziecko na świecie, a ten brak emocjonalnego połączenia stworzył emocje porzucenia, wrażliwości, żalu i niepewności.

Ściana Serca, która była szczególnie związana z przemocą słowną. Niektóre z uwięzionych emocji to depresja w wieku dwóch lat, przerażenie i porażka w wieku pięciu lat, konflikt w wieku sześciu lat oraz wstyd i bezbronność w wieku dziesięciu miesięcy. Dziecko w niej trzymało ten wstyd przez całe życie, czując jego energię bez świadomej świadomości. Kiedy pojawiła się sytuacja, która wymagała od niej zademonstrowania pewności siebie i siły przebicia, poczuła się zablokowana, nie dość dobra i osądzona.

Szereg urazów psychicznych. Traumy psychiczne występują wtedy, gdy odczuwane są jednocześnie dwie emocje, które zostają uwięzione jako jedna kula energii. Trauma psychiczna związana zarówno ze wstydem jak i upokorzeniem została uwięziona w wieku czterech lat. Bezradność i porzucenie zostały uwięzione tuż po urodzeniu, ponownie związane z brakiem jakichkolwiek pielęgnujących słów miłości i radości dla tego dziecka.

Emocjonalny rezonans nieotrzymanej miłości. Rezonans emocjonalny jest jak dzwonienie lub pogłos w każdej komórce ciała. To ciągłe dzwonienie nie odebranej miłości zaczęło się w wieku sześciu miesięcy.

Psychiczna energia "braku woli życia" została uwięziona tuż po urodzeniu. Dla mnie jest to jeden z najbardziej przygnębiających przykładów siły słów. Temu dziecku, którego poczucie przynależności, bezpieczeństwa i wartości własnej było skrajnie naruszone, brakowało chęci do rozwoju.

Nasze niemowlęta i dzieci potrzebują energii, która pochodzi z mocy kochających słów. Nie mogę sobie wyobrazić czasu, kiedy moc słów jest ważniejsza niż wtedy, gdy na ten świat wchodzi dziecięcy anioł. Moc i energia słów miłości są tchnieniem życia dla tego anioła, tego daru od Boga, i to jest największy dar, jaki matka i ojciec mogą dać dziecku.

Wszyscy w pewnym momencie naszego życia byliśmy odbiorcami słów, które nas zraniły. Ale będąc bardziej świadomym mocy słów, możemy świadomie "być nieskazitelnym" ze swoim słowem i być odpowiedzialnym za to, co tworzymy.

Z The Emotion Code i The Body Code możemy zidentyfikować i uwolnić negatywne energie, które powstrzymują nas przed poznaniem prawdy o tym, kim jesteśmy, i wzrastać w bezwarunkowej miłości do tego pięknego, niewinnego dziecka wewnątrz.

Moja klientka żyje teraz życiem pełnym obfitości i sukcesu, zarówno zawodowo, jak i w swoich osobistych relacjach. Osiągnęła większą jasność z każdą uwolnioną uwięzioną emocją i nadal rozwija się w swoim związku z prawdziwym sobą, mając coraz większe zrozumienie i uznanie dla tego, jak daleko zaszła.

Kończę mocą i energią tych najpiękniejszych słów. Z mojego serca do Twojego:

Boskie światło we mnie honoruje i uznaje Boskie światło w tobie.
Namaste.

Przez wiele lat, kiedy Kathleen Kuper ćwiczyła jogę i balet, zawsze doświadczała głębokiego połączenia między ciałem, umysłem i duchem. Po przejściu na emeryturę z satysfakcjonującej kariery nauczyciela w języku francuskim, została dostrojona w Reiki, The Emotion Code, i The Body Code. Połącz się z nią online na Energy Healing Journey.