"Bóg doprowadził mnie do Emotion Code®, kiedy poprosiłam Go o rozwiązanie (które nie wiązałoby się z lekami) problemu mojego syna. Mój syn, który ma teraz 10 lat, zmagał się z dużą ilością złości i agresji. Doszło do tego, że musiałam mu podać dwa leki. Chodził do psychologa i psychiatry, a ja miałam już tego wszystkiego dość. Po przeprowadzeniu kilku sesji na moim synu, zauważyłam dużą zmianę w jego zachowaniu. Nie budził się już z nastawieniem. Przestał być tak spuentowany i przestał moczyć łóżko! Byłem nawet w stanie odzwyczaić go od leków po drugiej sesji. To było prawie 3 lata temu.

"Dowiedziałam się również, wykonując tę pracę, że mój syn miał do czynienia z PTSD, którego nabawił się podczas doświadczenia porodu. To było największe źródło jego pobudzenia i agresji - jego ciało przeżywające tę traumę. Użyłam Body Code™, aby pomóc zidentyfikować i uwolnić główną przyczynę PTSD, a on już nie zmaga się z gniewem i agresją. Zrobił kompletny zwrot o 180°!"

~Paige Jones, Michigan, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.