"Pracuję w ośrodku doradztwa dla ciężko i uporczywie chorych psychicznie. Jedna z naszych klientek przeżywała bardzo trudne chwile z depresją, gniewem i lękiem. W przeszłości była wykorzystywana fizycznie, emocjonalnie i seksualnie przez prawie każdego mężczyznę, którego kiedykolwiek znała. Po raz pierwszy w życiu nie była w związku i zmagała się ze zrozumieniem własnej wartości. Kiedy przyszła do mnie po raz pierwszy, wyglądała jak skorupa człowieka. Patrzyła tylko w podłogę. Na pytania, które do niej kierowałem, odpowiadała tylko mamrotaniem lub szeptem. Rozmawiałem z nią o Kodzie Emocji® i o tym, jak może on pomóc nam uwolnić się od emocjonalnego bagażu. Gdy usłyszała słowa "bagażemocjonalny", spojrzała w górę z błyskiem nadziei w oczach. Zgodziła się spróbować.

"Podczas naszej pierwszej sesji uwolniliśmy tylko 3 lub 4 uwięzione emocje, ale efekty były niesamowite. Podczas sesji płakała, ale na koniec wstała, spojrzała mi w oczy i powiedziała, że zmieniłem jej życie. Wróciła kilka tygodni później na kolejną sesję. Podczas tej sesji mieliśmy niesamowite doświadczenie, którego nie miałem wcześniej ani później.

"Uwolniliśmy uwięzione emocje i natychmiast poczuliśmy znaczącą zmianę energii. Kazałem jej usiąść i obserwowałem, jak jej twarz rozjaśnia się, stając się coraz jaśniejsza. Zapytałem ją, co czuje, a ona odpowiedziała: "Czuję, żeta uwięziona emocja była jak tama utrzymująca wszystkie inne uwięzione emocje w miejscu. Czuję,że setki uwięzionych emocji po prostu spadają teraz z mojego ciała". Kaskadowy efekt uwolnienia tych uwięzionych emocji trwał około 2 minut. Kiedy się skończył, płakała, ale były to łzy radości i wdzięczności. Lata traumy i nadużyć rozpłynęły się w jednej chwili.

"Nadal czasami zmaga się z depresją i brakiem pewności siebie, ale jej życie zmieni ło się na wiele pozytywnych sposobów. Wyszła ponownie za mąż, przeprowadziła się do innego stanu (jednym z jej pierwotnych problemów był silny lęk przed podróżą) i nadal korzysta z błogosławieństw Emotion Code."

~Dan Hymas, Idaho, USA

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.