"Po przeprowadzeniu sesji Emotion Code® z ludźmi i zwierzętami, byłem świadkiem zachodzących wielkich zmian. Większość osób, które odczuwały fizyczny ból (na przykład w górnej lub dolnej części pleców) poczuła się znacznie lepiej zaraz po sesji. Nawet osoby, które były nieco sceptycznie nastawione, odczuły różnicę w nasileniu bólu i poprosiły już o kolejne sesje.

Wiele osób, z którymi pracowałam, zgłasza, że czuje się zdecydowanie lżejsza niż wcześniej, jakby pozbyła się ciężkiego ładunku. Najciekawsze zmiany zaszły u Kateriny G., której usunięto Heart-Wall®. Zgłasza ona, że czuje się jak inna osoba, szczęśliwsza, zakochana w życiu i we wszystkim, co ją otacza. Kiedyś cierpiała również na katar, który nie jest spowodowany żadnymi alergiami. Po kilku sesjach Emotion Code twierdziła, że jej katar prawie zniknął, o 90%."

~Venelina Ivanova Visser, Würzburg, Niemcy

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.