"Po przeprowadzeniu sesji Emotion Code® z ludźmi i zwierzętami byłem świadkiem wielkich zmian. Większość osób, które odczuwały ból fizyczny (na przykład w górnej lub dolnej części pleców), poczuła się znacznie lepiej zaraz po sesji. Nawet osoby, które były nieco sceptyczne, odczuły różnicę w nasileniu bólu i już poprosiły o kolejne sesje.

Wiele osób, z którymi pracowałem, zgłaszało, że czują się zdecydowanie lżejsi niż wcześniej, jakby pozbyli się ciężkiego ładunku. Najciekawsze zmiany zaszły u Kateriny G., u której usunięto Heart-Wall®. Zgłasza, że czuje się jak inna osoba, szczęśliwsza, zakochana w życiu i wszystkim, co ją otacza. Cierpiała również na katar, który nie był spowodowany żadną alergią. Po kilku sesjach na Emotion Code stwierdziła, że katar zniknął prawie w 90%".

~Venelina Ivanova Visser, Würzburg, Niemcy

Podczas gdy Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane referencje nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania The Emotion Code® przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego problemu lub zagadnienia, opublikowane referencje odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.