"Przez kilka miesięcy szukałem wyspecjalizowanego doradcy EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprogramming), który pomógłby mi przetworzyć traumę z dzieciństwa. Dzień po mojej pierwszej sesji EMDR zaczęłam odczuwać niemal ciągły ból promieniujący z mięśnia gruszkowatego. W ciągu następnych kilku tygodni ból nasilił się, mimo że byłam leczona przez kilku różnych specjalistów. W końcu przepisano mi leki, które pomagały mi spać w nocy.

"Po kolejnych dwóch tygodniach bólu i wielu modlitwach przypomniałem sobie, że moja siostra niedawno uzyskała certyfikat w zakresie nowej metody uzdrawiania energią o nazwie Emotion Code®. Poleciła mi skontaktować się z bardziej doświadczonym praktykiem Body Code™. Dzień po pierwszej sesji ból ustąpił na jeden dzień. Po dwóch kolejnych sesjach ból zniknął na dobre i już nie powrócił!

"Zainspirowany tą uzdrawiającą podróżą, jestem teraz w trakcie procesu stawania się certyfikowanym praktykiem Emotion Code i planuję również ukończyć certyfikację w Body Code.

"Od wielu lat z powodzeniem stosuję zarówno terapię poznawczo-behawioralną (terapię rozmową), jak i EMDR. Oba są świetnymi narzędziami, ale Emotion Code jest najskuteczniejszym i najpotężniejszym narzędziem, jakie znalazłem, aby usunąć uwięzione emocje, zrównoważyć ciało i zoptymalizować leczenie! Z radosną wdzięcznością dla Dr. Brad!"

~Raymond Dimas, Kalifornia, USA

Chociaż Discover Healing nie może zagwarantować żadnych konkretnych rezultatów, a przesłane świadectwa nie stanowią gwarancji ani przewidywań dotyczących rezultatów zastosowania Emotion Code® lub Body Code™ przez jakąkolwiek osobę w odniesieniu do konkretnego zagadnienia lub problemu, opublikowane świadectwa odzwierciedlają doświadczenia tych konkretnych użytkowników.